Meniu

Legislatie
Legislatie Audit Energetic

Legislatie

 

Pe 17 februarie 2010 a fost aprobat Programul “Prima Casa” pe anul 2010, care va pune accentul pe constructia si vanzarea de locuinte noi.

 

EXTRAS DIN NORMELE DE APLICARE :

 

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
„b1) locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica. Criteriul este aplicabil incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;”.

In cadrul programului “Prima Casa 2” au fost aprobate urmatoarele plafoane de garantare:

  • 60.000 de euro pentru apartamentele vechi
  • 70.000 de euro pentru apartamentele noi (avand autorizatie de constructie datata dupa data de aparitie a noilor prevederi in Monitorul Oficial)
  • 75.000 de euro in cazul asocierii mai multor persoane in vederea constructiei de locuinte noi (minim 7 persoane)

Suma totala alocata pentru programul “Prima Casa 2” la 700 de milioane de euro.

n cazul incheierii contractelor de vanzare - cumparare sau inchiriere de locuintele unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, incepand cu data de 30 martie 2010 devine obligatorie elaborarea certificatelor de performanta energetic si punerea acestora la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari.

La data de 1 ianuarie 2007 a intrat in vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor, reprezntand transpunerea Directivei nr. 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor, iar la data de 21 februarie 2007 a intrat in vigoare Ordinul nr. 157/2007 din 01/02/2007 al Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, act ce reglementeaza tehnic metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

Conform art.13 din Legea nr. 372/2005 “Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziţie potenţialului cumpărător sau chiriaş ”, conditionand astfel vanzarea sau inchiriere unei locuinte de existenta acestui Certificat.

” Certificatul cuprinde valori de referinţă prevăzute in reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin imbunătăţirea performanţei energetice a clădirii. ”

Aliniatul (1) al aceluiasi art. 13 precizeaza ca in urma unei expertize energetice un auditor energetic atestat va elibearea Certificatuluide performanta energetica a cladirii,valabil zece ani de la data emiterii.

In cazul cladirilor existente pentru care se solicita reabilitare termica, fundamentarea oportunitatii si necesitatii reabilitarii termice se face prin auditul energetic.